Privacy Policy

Updated On: 07/03/2020


Terms of Use, Privacy Policy and GDPR Compliance"Δεχόμενοι οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας αποδέχεστε την τήρηση των στοιχείων σας από την εταιρία μας με βάση τον κανονισμό της ΕΕ (GDPR)"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι όροι "Εμείς", "εμάς", "μας", "www.razalabs.gr", "razalabs.gr", "www.razalabs.com", "razalabs.com", "RazaLabs", "«εταιρεία»" ,"Η ιστοσελίδα" και οι άλλες παρόμοιες ονομασίες σημαίνουν "www.razalabs.gr". Η ιστοσελίδα RazaLabs περιλαμβάνει μια ηλεκτρονική υπηρεσία η οποία αποτελεί τη διαδικτυακή παρουσία της εταιρείας «RAZA LABS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 801322652, ΔΟΥ Α’ Πειραιώς). Η έδρα της εταιρείας είναι Δημητρίου Γούναρη 4-6, 6ος όροφος, Πειραιάς, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30-211-19-88800, E-mail: info@raza.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος που δημιουργήθηκε από την RAZALABS η οποία στο εξής θα αποκαλείται “η εταιρεία”, ενημερώνει το άτομο στο οποίο απευθύνεται, το οποίο θα αποκαλείται “υποκείμενο”, ότι θα προβαίνει στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κι εφόσον το υποκείμενο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών που το “υποκείμενο” έχει αιτηθεί.
Η ιστοσελίδα razalabs.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες της ιστοσελίδας με αποδοχή από πλευράς τους των ακολούθων δεσμευτικών για εκείνους Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου.
Το “υποκείμενο” οφείλει να τους αναγνώσει προσεκτικά, να τους κατανοήσει και να συμμορφωθεί σε αυτούς. Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
Παρακαλούμε, λοιπον, να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στη διάθεσή μας.
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 15 ετών σύμφωνα με το Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το άρθρο 6 του προσχεδίου καθορίζει την ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στα 15 χρόνια. Σύμφωνα με το άρθρο, για παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη μόνο όταν υπάρχει συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα. Επιπλέον, οι πελάτες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ώστε να έχουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα να αξιοποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για να υποβάλετε την ιδέα σας, θα πρέπει να γραφτείτε στο forum μας. Τα μόνα που χρειάζεστε είναι μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε δραστηριότητα διεξάγεται μέσω του λογαριασμού σας και δεν πρέπει να δίνετε τα στοιχεία του σε τρίτους. Δεχόμαστε πληρωμές για τις υπηρεσίες μας μέσω τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτικής κάρτας και PayPal.
Τα πνευματικά δικαιώματα για την ιδέα σας παραμένουν δικά σας. Εμείς απλά σας βοηθάμε να τις υλοποιήσετε. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τα πνευματικά δικαιώματα των ιδεών ανάμεσα στα μέλη του forum μας. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η οικειοποίηση της ιδέας ενός άλλου μέλους ως δική του, ακόμα και με τις παραμικρές αλλαγές. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αντιγραφές, θα προβούμε στα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατευθεί η δημιουργία.
Σκοπός μας είναι η καλλιέργεια κλίματος γαλήνης και σεβασμού, ώστε οι ιδέες σας να λάμψουν. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει δυσφήμηση, ανταλλαγή ύβρεων μεταξύ μελών και συζητήσεις για θρησκευτικά, πολιτικά, ή άλλα ζητήματα που μπορούν να δημιουργήσουν διαχωρισμούς. Οι διαχειριστές μας διατηρούν το δικαίωμα να επέμβουν και να λύσουν διαφωνίες με τρόπους που εκπροσωπούν τις αξίες της εταιρείας μας.
Με τη χρήση της ιστοσελίδας και του forum αποδέχεστε ότι δεν θα στέλνετε την ίδια δημοσίευση δύο φορές, δεν θα στέλνετε spam, δεν θα προτρέπετε σε παράνομες πράξεις και δεν θα δημοσιεύετε βίαιο ή/και πορνογραφικό υλικό. Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες, ζημιές και θέματα που δημιουργήθηκαν εκτός της ιστοσελίδας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 • Αυτή η πολιτική περιγράφει τους τρόπους συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων από την RAZALABS και τις θυγατρικές της (εφεξής "RAZALABS", "εμείς", "μας" ή "εμάς"). Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι η RAZALABS συμμορφώνεται με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς και κρατικούς κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής "ΕΕ") όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (στο εξής "GDPR"
 • Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν υπηρεσίες επεξεργασίας εμπόρων, προϊόντων, υπηρεσιών ή οποιεσδήποτε άλλες λειτουργίες, τεχνολογίας ή λειτουργικά (στο εξής: "Υπηρεσίες") που προσφέρονται από την RAZALABS
 • Οι χρήστες αποδέχονται αυτήν την Πολιτική επισκέπτοντας την ιστοσελίδα μας ή / και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας.
 • Υπάρχουν οι εξής τύποι υποκειμένων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα μπορούμε να επεξεργαστούμε:
  • Επισκεπτών των ιστοτόπων μας
  • Εμπόρων που εγγράφονται για τις Υπηρεσίες μας.
  • κατά την πληρωμή του τιμολογίου ενός εμπόρου, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του «υποκειμένου» εναρμονίζεται πλήρως με τους κάτωθι όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η «εταιρεία» συλλέγει προσωπικά δεδομένα, μόνο εφόσον το “υποκείμενο” έχει συγκατατεθεί , αποκλειστικά και μόνο για τις δραστηριότητές της, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της και έχοντας ως σκοπό την ενημέρωση του «υποκειμένου» λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.
Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες αποκτώνται μέσα από τη χρήση της ιστοσελίδας μας (υπηρεσίες και forum), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τις εφαρμογές που εγκαθιστάτε. Συνήθως συγκεντρώνουμε μη προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, ο φυλλομετρητής και η συσκευή από τα οποία μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα δημοσιεύονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, με την εγγραφή σας στο forum μας, τη συμπλήρωση των φορμών επικοινωνίας και την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter). Μέσα από αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές ώστε η εταιρεία και οι συνεργάτες μας να σας προσφέρουμε αυτά που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποτεδήποτε μέσα από τις ανάλογες ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Εν τούτοις, κάποια από αυτά είναι απαραίτητα ακόμα και για τις πιο βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας μας και για την εμπειρία των χρηστών μας, δηλαδή εσάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτικής κάρτας και του λογαριασμού PayPal είναι ασφαλή. Εν τούτοις, συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τέτοιου είδους δεδομένα δημοσίως, όπως στο forum, καθώς υπάρχουν και αυτά τα …“ρομποτάκια” εκεί έξω που τα εποφθαλμιούν!
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του «υποκειμένου» αποσκοπεί στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών της εταρείας και είναι σύμφωνη με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων(GDPR).
Η «εταιρεία» δεσμεύεται να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας ανηλίκων κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα ως άνω προαναφερόμενα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;"

"Στοιχεία Προσωπικού Ταυτοποίησης" (εφεξής: "Προσωπικά Δεδομένα") είναι οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να σχετίζεται άμεσα με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση αυτού του προσώπου. Ένα πρωταρχικό παράδειγμα αναγνωρίσιμων πληροφοριών είναι το όνομα ενός ατόμου.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από τον τύπο του χρήστη:
Επισκέπτες:

 • Μπορούμε να συλλέξουμε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα για τους επισκέπτες των ιστότοπων μας (razalabs.gr)
 • Διεύθυνση IP: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. όταν εγγραφείτε στο ιστολόγιό μας ή επιλέξτε να λάβετε άλλα υλικά μάρκετινγκ)
 • Αριθμός τηλεφώνου (π.χ. όταν επικοινωνείτε με την ομάδα πωλήσεων ή την ομάδα μέσων ενημέρωσης ή συμμετέχετε στη λίστα των μέσων ενημέρωσης)
 • Όνομα (π.χ. όταν υποβάλλετε ένα αίτημα υποστήριξης)
 • Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή ενός επισκέπτη ή άλλες συσκευές πρόσβασης για λόγους πρόληψης της απάτης.

Εμπόρους:

 • Όταν ανοίγουμε έναν λογαριασμό, μπορούμε να συλλέξουμε τους ακόλουθους τύπους Προσωπικών Δεδομένων του πραγματικού δικαιούχου ή οποιουδήποτε χρήστη που προστέθηκε στο λογαριασμό:
  • Όνομα
  • Τα έγγραφα ταυτότητας (όπως διαβατήριο ή άδεια οδήγησης)
  • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων (δηλ. Για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα ή τη διεύθυνση του εμπόρου). Ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τους εμπόρους μας από τρίτους, όπως τα γραφεία πίστωσης και τις υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας. Διασφαλίζουμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη τηρούν τις ίδιες αρχές προστασίας δεδομένων με την RAZALABS
Οι αγοραστές των εμπόρων:
 • Όταν ένας αγοραστής πληρώνει ένα τιμολόγιο συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Διευθύνσεις IP που χρησιμοποιούνται για την προβολή του τιμολογίου RAZALABS
  • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται είτε αυτόματα από τον έμπορο είτε εισάγεται χειροκίνητα από τον αγοραστή. Αυτό επιτρέπει στο σύστημά μας να στέλνει απευθείας ηλεκτρονικό μήνυμα στους αγοραστές για να αποκτήσει διεύθυνση επιστροφής χρημάτων κρυπτογράφησης σε περίπτωση εξαίρεσης πληρωμής (π.χ. υπερχρεώσεις, υποπληρωμές κ.λπ.). Αυτό δημιουργεί μια πιο απλή εμπειρία πληρωμής τόσο για τον έμπορο όσο και για τον αγοραστή.
  • Επιπλέον, μόνο κατόπιν ρητής αίτησης του εμπόρου, θα συλλέξουμε και θα αποθηκεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο προς όφελος του εμπόρου και ως υπηρεσία μέσω της υπηρεσίας τιμολόγησης. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορούν να ζητήσουν οι έμποροι από τους αγοραστές είναι:
   • Ονομα
   • Διεύθυνση
   • Τηλεφωνικό νούμερο
   • Επιπλέον, για δωρεές που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας επεξεργασίας, ο έμπορος μπορεί να επιλέξει την RAZALABS να συλλέξει τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα όπως απαιτείται από την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC) ή άλλους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς:
   • Όνομα του δότη
   • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δωρητή
   • Διεύθυνση δωρητή
   • Ο αριθμός τηλεφώνου του δότη
   • Εργοδότης του δότη
   • Τίτλος θέσης εργασίας του δότη
   • Η πόλη απασχόλησης του δότη
 • Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, οι πληροφορίες των αγοραστών ή των δωρητών υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που επεξεργαζόμαστε / αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα του εμπόρου μας.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H RAZALABS δεν επεξεργάζεται ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως θρησκεία, φυλή, εθνικότητα ή / και πολιτικές απόψεις.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο κύριος σκοπός μας για τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων είναι να σας παρέχουμε μια ασφαλή, ομαλή, αποτελεσματική και προσαρμοσμένη εμπειρία και υπηρεσία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 • Να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Να παρέχουμε τις υπηρεσίες RAZALABS και την υποστήριξη πελατών που ζητάτε.
 • Nα επεξεργαστούμε συναλλαγές και να στείλουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τις συναλλαγές σας.
 • Nα επιλύουμε διαφορές, να συλλέγουμε αμοιβές και να αντιμετωπίζουμε προβλήματα.
 • Την αποφυγή δυνητικά απαγορευμένων ή παράνομων δραστηριοτήτων και την επιβολή των Όρων Χρήσης.
 • Να προσαρμόσουμε, να μετρήσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες της RAZALABS και το περιεχόμενο και τη διάταξη της ιστοσελίδας και των εφαρμογών μας.
 • Nα παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις, ενημερώσεις ενημέρωσης υπηρεσιών και διαφημιστικές προσφορές βάσει των προτιμήσεων επικοινωνίας σας.
 • Να συγκρίνουμε τις πληροφορίες για την ακρίβεια και να τα επαληθεύουμε με τρίτους οργανισμούς ή υπηρεσίες που διέπονται από τους ίδιους νόμους.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων. Χρησιμοποιούμε διασφαλίσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση δεδομένων, επιβάλλουμε ελέγχους φυσικής πρόσβασης στα κτίρια και τα αρχεία μας και επιτρέπουμε την πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα μόνο για εκείνους τους υπαλλήλους που την απαιτούν για να εκπληρώσουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις.
Εκτός από αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχουμε αρκετές άλλες (εσωτερικές) πολιτικές και διαδικασίες που ισχύουν για την ασφάλεια των δεδομένων:

 • Πολιτική ασφαλείας IT: Αυτή η πολιτική περιγράφει τον τρόπο αποθήκευσης και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας στους διακομιστές μας στην ΕΕ και αλλού στον κόσμο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της RAZALABS . Περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο την προστατεύουμε διατηρώντας φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές εγγυήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς και κρατικούς κανονισμούς των ΗΠΑ και τους νόμους της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.
 • Πολιτική αντιμετώπισης περιστατικών: Αυτή η πολιτική περιγράφει την απάντησή μας σε ένα περιστατικό ασφάλειας πληροφοριών.
 • Πολιτική παραβίασης δεδομένων: Αυτή η πολιτική περιγράφει συγκεκριμένα τα μέτρα που θα ληφθούν από εμάς σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση των εποπτικών αρχών και των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα όταν απαιτείται.
 • Πολιτική αποκατάστασης επιχειρήσεων και καταστροφών: Η πολιτική αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα ανακάμψουμε από μια καταστροφή και ποια μέτρα θα ληφθούν για τη συνέχιση ή την επανάληψη των συνήθων επιχειρήσεων.
 • Πολιτική cookie: Αυτή η πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η RAZALABS χρησιμοποιεί cookies για να προσαρμόσει τις υπηρεσίες της, το περιεχόμενο και τη διαφήμιση. τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας προώθησης και την προώθηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είμαστε εταιρία παροχής υπηρεσιών λογισμικού και εφαρμογών και θα διατηρήσουμε στην κατοχή μας και απόλυτα ασφαλή τα δεδομένα που έχουμε στην διαθεσή μας για 5 χρόνια μετά την αδρανοποίηση του εκάστοτε λογαριασμού

ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 • Άλλους χρηματοπιστοτικούς οργανισμούς, προκειμένου να βοηθήσουμε στην ανίχνευση και την πρόληψη δυνητικά παράνομων πράξεων και παραβιάσεων των πολιτικών μας και να καθοδηγήσουμε αποφάσεις σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επικοινωνίες μας.
 • Συμβούλους παροχής υπηρεσιών που συμβάλλουν στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Θα διασφαλίσουμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη θα διαθέτουν τους κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους για την προστασία τυχόν Προσωπικών Δεδομένων που ενδέχεται να μεταφερθούν.
 • Επιβολείς του νόμου, κυβερνητικούς υπάλληλους ή άλλους τρίτους κατ 'κλήση, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία ή απαίτηση που ισχύει για τη RAZALABS. ή όταν πιστεύουμε, κατά την κρίση μας, ότι η αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την αναφορά ύποπτης παράνομης δραστηριότητας ή για τη διερεύνηση παραβιάσεων των Όρων Χρήσης.
 • Σε περιπτώσεις υποψίας απάτης ή σε σχέση με συνεχιζόμενη έρευνα, ενδέχεται να μοιραζόμαστε με τους εμπόρους μας ορισμένες πληροφορίες αγοραστών.
Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να βρίσκονται σε άλλες χώρες όπου οι νόμοι περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι λιγότερο αυστηροί από ό, τι στη χώρα σας. Αποστέλλουμε τις ακόλουθες διασφαλίσεις εάν μεταφέρουμε Προσωπικά Δεδομένα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελβετία σε άλλες χώρες που δεν κρίνονται επαρκή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων:

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα άτομα που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων που προβλέπονται από το νόμο, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς και να επιδιώξετε την ενημέρωση, τη διαγραφή ή τη διόρθωση αυτών των Προσωπικών Δεδομένων. Εάν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα μέσω της φόρμας υποστήριξης που διατίθεται εδώ

Οι έμποροι μπορούν να ελέγξουν και να επεξεργαστούν τις πληροφορίες τους, συνδεόμενοι στο λογαριασμό τους και να ελέγξουν τα Προσωπικά τους Δεδομένα στην καρτέλα Ρυθμίσεις στον Πίνακα ελέγχου. Αν θέλετε να αλλάξετε πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο της βιομηχανίας ή της εταιρείας σας ή αν θέλετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@raza.gr.ή να υποβάλετε ένα αίτημα στη διεύθυνση Δημητρίου Γούναρη 4-6, 6ος όροφος, Πειραιάς, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30-211-19-88800. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας θα επισημάνουμε το λογαριασμό σας στη βάση δεδομένων μας ως "Κλειστό". Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σύμφωνα με τις αρχές διατήρησης δεδομένων, όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα

Εμπορία: Δεν προωθούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορούμε να συνδυάσουμε τις πληροφορίες σας με τις πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες εταιρείες και να τις χρησιμοποιήσουμε για τη βελτίωση και εξατομίκευση των Υπηρεσιών RAZALABS, του περιεχομένου και της διαφήμισης. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ από εμάς ή να συμμετέχετε στα προγράμματα προσαρμογής διαφημίσεων, μπορείτε απλά να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο "διαγραφή" στο κάτω μέρος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@raza.gr

Επικοινωνία: Για να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, παρακαλώ στείλτε στο info@raza.gr Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ή στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων της Ελλάδας, η οποία είναι η κύρια εποπτική αρχή της RAZALABS στην ΕΕ. Εάν κατοικείτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύετε ότι διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εντός του πεδίου εφαρμογής του GDPR, μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις ή καταγγελίες στην κύρια εποπτική αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τηλ: 2106475600
Ε-mail: contact@dpa.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικότητας. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας τους από μελλοντικά περιστατικά καταστροφής , τυχαίας απώλεια, αλλοίωσης, απαγορευμένη διάδοσης ή πρόσβασης. Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων , ή μέχρις ότου ζητηθεί έγκαιρα η διαγραφή τους , εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση που παραβιαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιήσει αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σε ορισμένες περιπτώσεις και το ίδιο το υποκείμενο, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.
Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, όταν αυτό απαιτείται, έχοντας παράλληλα την υποχρέωση καταγραφής της ημερομηνίας τελευταίας τροποποίησης σε εμφανές σημείο, προκειμένου να λαμβάνει γνώση το «υποκείμενο», το οποίο δύναται να εναντιωθεί εφόσον κριθεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του. Σε περίπτωση διαφωνίας του «υποκειμένου» με την οιαδήποτε τροποποίηση ή αναθεώρηση , διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@raza.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό (+30)-211-19-88800.

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στα δικαιώματα του «υποκειμένου» περιλαμβάνονται, η δυνατότητα πρόσβασης και ενημέρωσης στα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που μας έχει παράσχει και υφίστανται επεξεργασία από την «εταιρεία» για την υλοποίηση των απαραίτητων σκοπών , όπως και  δικαίωμα στη λήθη, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα στη φορητότητα, υποχρέωση γνωστοποίησης σε περίπτωση παραβίασης.Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει τη διαγραφή τω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τεθεί υπό επεξεργασία απο την “εταιρεία” μας. Προς άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μπορεί το «υποκείμενο» να αποστέλλει email με το αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@raza.gr ή να επικοινωνεί με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό(+30)-211-19-88800.
Εν συνεχεία η “εταιρεία” μας θα επεξεργαστεί το αίτημα του ‘υποκειμένου, και μόνο στην περίπτωση συμμορφώσεως του ως άνω αιτήματος με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, θα προβαίνει στην υλοποίησή του.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) της ΕΕ το “υποκείμενο” διατηρεί τη δυνατότητα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συναίνεσης αναφορικά με την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, κατόπιν επικοινωνίας μέσω e-mail info@raza.gr ή στον τηλεφωνικό αριθμό (+30)-211-19-88800.
Για παροχή πληροφοριών και περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας με αποστολή e-mail στην διεύθυνση info@raza.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό (+30)-211-19-88800.

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην περίπτωση που θεωρήσει το «υποκείμενο» ότι η επεξεργασία έχει επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τηλ: 2106475600
Ε-mail: contact@dpa.gr
Τα ως άνω οριζόμενα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους Ν. 2472/1997, 3917/2011, τον νέο Γενικό Κανονισμό 2016/679, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

Όταν η συσκευή σας υποβάλλει αιτήματα σε άλλον υπολογιστή στο διαδίκτυο, δίνει αυτόματα σε αυτόν τον υπολογιστή τη διεύθυνση όπου πρέπει να αποσταλούν οι πληροφορίες. Αυτή είναι η ονομαζόμενη «Διεύθυνση IP» της συσκευής σας (IP, δηλαδή «Internet Protocol» ή διαδικτυακό πρωτόκολλο) και ενδέχεται να θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες γίνετι αντιληπτό ότι το «υποκείμενο» αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας, διάγνωσης των συστημάτων και για λόγους απόδειξης. Τα δεδομένα αυτά ίσως αξιοποιηθούν συνδυαστικά με στόχο τη συλλογή στατιστικών στοιχείων αφορώσες τις υπηρεσίες της «εταιρείας». 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία o παρών διαδικτυακός τόπος, όπως και κάθε άλλος ιστότοπος, αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη ή στην κινητή του συσκευή, όταν μας επισκέπτεται. Οι πληροφορίες αυτές δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα του χρήστη. Περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή του, τη σύνδεσή του στο Internet, π.χ. λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες περιήγησης και του χρόνου περιήγησης στο Διαδίκτυο και την τοποθεσία του. 
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου να θυμόμαστε τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μη χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις σας αυτές, κάθε φορά που επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή πλοηγείστε σε αυτόν. Χρησιμοποιούνται απλώς και μόνον προκειμένου ο ιστότοπος να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να σας προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την πλοήγηση σε αυτόν. 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIES

cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που ένας ιστότοπος ζητάει από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Το cookie επιτρέπει στον ιστότοπο να "θυμάται" τις ενέργειες ή τις προτιμήσεις σας με την πάροδο του χρόνου. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζουν τα cookies, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να τα απορρίπτει και να τα διαγράψετε όποτε θέλετε.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ COOKIE ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, εμείς ή οι εταιρείες που προσλαμβάνουμε για να παρακολουθήσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας, ενδέχεται να τοποθετήσουν στον υπολογιστή σας αρχεία μικρών δεδομένων που ονομάζονται "cookies". Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας επίσης χρησιμοποιούμε cookies για να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες RAZALABS, το περιεχόμενο και τη διαφήμιση. τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας προώθησης και την προώθηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας. Στέλνουμε ένα "cookie περιόδου λειτουργίας" στον υπολογιστή σας όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας ή χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες της RAZALABS. Αυτός ο τύπος cookie μας βοηθά να σας αναγνωρίζουμε εάν επισκέπτεστε πολλές σελίδες στον ιστότοπό μας κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου σύνδεσης, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σας ζητήσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κάθε σελίδα. Μόλις αποσυνδεθείτε ή κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, αυτό το cookie λήγει και δεν έχει πλέον κανένα αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούμε επίσης μακρόχρονα cookies για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα την εμφάνιση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα σύνδεσής σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αλλάξετε ξανά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που συνδέεστε στο λογαριασμό σας. Κωδικοποιούμε τα cookie μας έτσι ώστε μόνο να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά. Είστε ελεύθεροι να απορρίψετε τα cookies μας αν το επιτρέπει ο περιηγητής σας, αλλά αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή πρόσβασης για να μετριάσουμε τους κινδύνους και για λόγους πρόληψης της απάτης. Μπορεί να συναντήσετε cookies από τρίτους όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας σε ιστότοπους που δεν ελέγχουμε (για παράδειγμα, αν δείτε μια ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από τρίτο μέρος ή χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε από τρίτο μέρος, ενδέχεται να υπάρχει ένα cookie από αυτήν την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή.)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ COOKIE

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης Internet. Μπορείτε να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησης όταν λάβετε ένα νέο cookie, να διαγράψετε μεμονωμένα cookies ή να διαγράψετε όλα τα cookies. Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να διαγράψετε τα cookie της RAZALABS, η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες και περιοχές της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή να περιοριστεί.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ

Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας μια αναθεωρημένη έκδοση στην ιστοσελίδα μας. Η αναθεωρημένη έκδοση θα είναι αποτελεσματική τη στιγμή που την δημοσιεύουμε. Επιπλέον, αν η αναθεωρημένη έκδοση περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα, θα σας παρέχουμε 30 ημέρες προειδοποίηση δημοσιεύοντας ειδοποίηση σχετικά με την αλλαγή στην περιοχή "Πολιτική Απορρήτου" του ιστότοπού μας.